Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

ANDRÁSSY, Gyula, ml., grof, madžarski političar (Tőketerebes, 30. VI. 1860 - Budimpešta, 11. VI. 1929). Od god. 1885. aktivan u političkom životu kao osnivač i šef stranaka, član parlamenta i ministar koji je slijedio nagodbenjačku politiku. U Krležinoj političkoj publicistici javlja se na vanjskopolitičkom planu kao nosilac ideje o savezu Austrougarske i Njemačke protiv slavenskih zemalja a također i supremacije madžarskog naroda nad slavenskim manjinama. U unutrašnjoj politici K. upozorava na određene nijanse između stajališta »borbenog reakcionara« Tisze i »ustavnog konzervativca« Andrássyja koji u bitnom pitanju izborne reforme 1918. zauzima liberalnija stajališta od svojih konzervativnih konkurenata. Andrássy ml. javlja se i u pozadini zbivanja romana Zastave s negativnom konotacijom ličnosti koja je obilježila politički život Madžarske u početku stoljeća.

BIBL. M. K.: Borba za madžarsku izbornu reformu II, Novo društvo, 1918, 3; Madžarska agonija, Hrvatska riječ, Zagreb, 16. X. 1918; Zastave I-IV, SDMKZ, sv. 25, Zagreb 1967; Zastave V, Forum, 1968, 1.

Đ. Zć.