Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

BIHALJI-MERIN, Oto, književnik i likovni kritičar (Zemun, 3. I. 1904). Pohađao Umetničku školu u Beogradu i akademiju u Berlinu. Od 1924. član KPJ, od 1934. član KP Njemačke. S bratom Pavlom osnovao u Beogradu 1928. izdavačko poduzeće »Nolit« i pokrenuo časopis Nova literatura (1928- 29). Potom je živio u Berlinu, uređivao list Linkskurve i Kultur und Kunst Nakon dolaska Hitlera na vlast 1933. prešao u Pariz, zatim živio u Švicarskoj, Italiji i Španjolskoj, uoči rata vratio se u Jugoslaviju. Nakon rata bio urednik Borbe, časopisa Jugoslavija-SSSR i revije Jugoslavija. Pisao je eseje, romane, drame, reportaže, političke i informativne članke, književne i likovne kritike.

U članku Nekoliko opštih misli o današnjem pozorištu a specijalno o Gospodi Glembajevima (Nova literatura, 1929, 7-8), piše o problemima s kojima bi se morali suočiti suvremeni dramatičari, u doba kad kolektivistički svjetonazor zamjenjuje individualistički. Umjetnik bi morao prikazati proces raspadanja jedne epohe »ne kao lični udes, nego u uzročnoj vezi sa pokretnim snagama jedne epohe«. Smatra da je K. prvi u Jugoslaviji shvatio ovaj zadatak i da su Gospoda Glembajevi genijalno djelo upravo zbog toga što taj proces prikazuje u »kauzalnoj vezi sa ekonomskim razvitkom.

Ja. Bć.