Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

CÉZANNE, Paul, francuski slikar (Aix-en-Provence, 19.1. 1839 - Aix-en-Provence, 22. X. 1906). Suputnik impresionizma, odvaja se od njegovih ideja ponovnim sintetiziranjem predmeta. U zrelom razdoblju provodi poliperspektivnost i tako napušta načela tradicionalne, geometrijske perspektive. Zbijanjem prostornih planova stvara nov likovni prostor, koji se pokazao prethodnikom prostoru analitičkoga kubizma. Utjecao je i na mnoge druge avangardne pravce XX. st.

Uviđajući veliko značenje Cézanneova djela, Krleža je o njemu pisao često i nadahnuto. U eseju Marginalije uz slike Petra Dobrovića (Savremenik, 1921,4), izriče poznati pojam »euklidovskog« u vezi sa Cézanneovom idejom da je u prirodi sve oblikovano prema valjku, kugli i stošcu. Proglašavajući ta shvaćanja »euklidovskim formulama«, drži jednom kako su ona puna »luciferske skepse«, drugi put kako znače »strah da ne bi izgubio ravnotežu, nemir pred neizvjesnošću«. Premda u Cézanneovu djelu uočava nagovještaje lik. strujanja početka stoljeća, K. ga općenito više povezuje s tradicionalnim slikarstvom. Ponovo ga Cézanne zaokuplja u tekstu 99 varijacija na razne teme (Republika, 1959, 2-3) gdje piše o psihološkom aspektu njegova stvaralaštva. Ocjenjujući Cézanneovu ulogu u modernoj umjetnosti, smatra kako je, »fasciniravši evropski likovni cirkus magijom jedne jedine svoje jabuke, izvrnuo na glavu cjelokupno suvremeno slikarstvo«.

LIT.: A. Flaker, Poetika osporavanja, Zagreb 1982, str. 73—74.

A. Žč.