Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

CVIJIĆ, Jovan, geograf i javni radnik (Loznica, 12. X. 1865 - Beograd, 16. I. 1927). Istraživač međunarodnog prestiža na više interdisciplinarnih područja, ali i jedna od središnjih ličnosti u nizu srpskih i jugoslavenskih inicijativa prije i poslije stvaranja jugoslavenske države 1918. Izazivao je trajno Krležino nepovjerenje zbog ideoloških implikacija istraživanja o Balkanskom poluotoku i nadasve o prostoru Dinarida, svodeći ih na tendencioznu političku propagandu, koja je mogla odgovarati zahtjevima »male ristovačke Srbije, još iz vremena Jovana Ristića«. Ipak, kada 1960. piše o osporavanju radikalskog ekskluzivizma N. Pašića 1918, sa stajališta široke jugoslavenske koncentracije, s J. Cvijićem kao središnjom ličnošću skupine srbijanskih intelektualaca jugoslavenske orijentacije, »koja u tome trenutku govori u ime čitavog srpskog naroda«, K. je očito sklon drukčijem vrednovanju Cvijića

BIBL. M. K.: Teze za jednu diskusiju iz godine 1935, Nova misao, 1953, 7; Davni dani. Zapisi 1914-1921, SDMKZ, sv. 11-12, Zagreb 1956; Jugoslavensko pitanje u Prvom svjetskom ratu godine 1914-18, Vjesnik, 29. XI. 1960; Uvodna riječ za časopis »Danas 1952«, Forum, 1962, 5.

Do. R.