Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

CVIJIĆ, Stjepan (Štefek), komunistički političar (Zagreb, 20. VII. 1905 - SSSR, XI. 1938). Završio srednju školu u Zagrebu. Ušao u revolucionarni pokret uz starijeg brata Đuku, koji je bio polit. sekretar CK KPJ. Član SKOJ-a i KPJ postao je 1919. Od 1922. zaposlen je u redakciji Borbe. God. 1924. odlazi na studij u Moskvu. Vraća se 1928. i odmah aktivira kao član i sekretar CK SKOJ-a u akcijama usmjerenima na pripremu oružanog ustanka u zemlji nakon proglašenja vojno-monarhističke diktature (6.1.1929). Uhićen je u Dubrovniku, ali uspijeva pobjeći. Vraća se ilegalno u Zagreb gdje mu Krleža osigurava tajno sklonište, a pomaže mu i pri ilegalnom odlasku iz Zagreba u Beč. God. 1929-32. S. Cvijić je na dužnosti organizacijskog sekretara Komunističke omladinske internacionale, a od 1935. kandidat za člana Politbiroa CK KPJ. Nakon travanjskog plenuma CK KPJ poslan je u SAD te u Španjolsku. Nakon povratka u Moskvu početkom 1938. uhićen je i likvidiran kao »neprijatelj naroda«. K. ga često spominje u Dnevniku zajedno s drugim komunistima koji su nestali u staljinskim čistkama.

I. Ok.