Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

DEPOLO, Josip, likovni kritičar (Zadar, 10. IX. 1919). U kritičarskom djelovanju pozornost je ponajviše usmjerio prema pojavama tzv. angažirane i naivne umjetnosti. Surađivao u brojnim novinama i časopisima. Na Plenumu Saveza književnika Jugoslavije 1954. u Beogradu Krleža se u govoru u okviru diskusije (objavljen u knjizi Eseji VI, Zagreb 1967) osvrće na Depolov novinski prikaz tadašnje izložbe E. Murtića. S jedne je strane povrijeđen Depolovim prikrivenim polemiziranjem s njegovim stavovima, a na drugoj strani prelazi u odbacivanje apstraktne umjetnosti općenito, te teorije i kritike koja je podupire.

A. Žč.