Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

JOVANOVIĆ, Jovan-Zmaj, pjesnik (Novi Sad, 24. XI. 1833 - Kamenica, 3. VI. 1904). Studirao pravo u Pešti, Pragu i Beču, završio studij medicine 1870. u Pešti. Uređivao književne i satirične listove (Komarac, Javor, Zmaj, Neven i dr.). Jedan od najpoznatijih srpskih pjesnika (Đulići, 1864; Đulići uveoci, 1882; Snohvatice, I—III, 1895. i 1900. i dr.). Najbolje su mu pjesme pisane za djecu. Istaknut i u politici, kao pripadnik Srpske narodne stranke i suradnik S. Miletića.

Krleža drži da je Zmaj u Hrvata pokvario ukus čitavih lirskih generacija, ali je ipak ostao najingenioznijim pjesnikom naših djetinjstava te kao dječji pjesnik pripada u »najsvjetlije emocije onih dana« (Djetinjstvo u Agramu godine 1902-03, Republika, 1952, 12). Spominje ga i u Tezama za jednu diskusiju iz godine 1935 (Nova misao, 1953, 7) kada govori o osjećaju narodnosti: »narodnost (...) to su čitanke, loše diletantske pjesme koje svi znamo naizust i koje su nas, osim Zmaj-Jovinih pjesama, povele krivim putem nacionalnih obmana«. U našoj književnoj historiji, veli K., više se govori o Đulićima uveocima nego o njegovim puranima i Ciganima, a i o njegovoj političkoj poeziji, iako se radi o starudijama, trebalo bi napisati nešto »živo i istinito« (Fragmenti iz dnevnika iz godine 1943, Forum, 1972, 3). Kao prevodioca K. Zmaja nije cijenio, »on je često od Petőfijevih očajnih i melankoličnih ritmova stvarao vesele bačke i srijemske poskočnice« (Madžarska varijacija, Eppur si muove, Zagreb 1935).

Mir. Ma.