Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

LENDIĆ, Ivo, pjesnik, kritičar i novinar (Janjina, Pelješac, 4. VI. 1908 - Ignaź, Argentina, 1. IV. 1982). Gimnaziju završio u Dubrovniku; u Zagrebu studirao psihologiju i filozofiju. Za II. svj. rata bio dopisnik iz Rima, a poslije rata živio u Argentini. Objavio je dvije zbirke pjesama (Lirika, 1930; Angelusi, 1936). Uređivao je časopis Luč te Hrvatsku stražu u kojoj je bio i vrlo plodan kritičarski suradnik. U emigraciji je uređivao Glas sv. Antuna, a objavljivao je i pjesme i eseje.

S izrazitim katoličkim opredjeljenjem Lendić od 30-ih do 40-ih godina prati Krležino djelovanje (kao urednik Hrvatske straže), pišući uglavnom negativno o njemu kao o vodećem marksistu u hrvatskoj književnosti. U početku još tolerantan, spominjući samo kako Krleži šteti prevelika idejnost, ali hvaleći ga što je negativno ocijenio modernistički larpurlartizam u nas, poslije - posebno u vrijeme izlaženja časopisa Danas (1934) - dolazi do vrlo oštre polemike. Lendić spočitava Krleži da je »pobjegao« u Beograd i tako iznevjerio Hrvatsku. K. u svojim vehementnim odgovorima, posebno u polemici oko brošure Komunizam ili Socijalni Nacionalizam? Lendića naziva običnim lašcem, smatrajući ga »simptomom nezdravog sumraka u tim časnim kaptolskim prilikama«. I u Dijalektičkom antibarbarusu (Pečat, 1939, 8-9), a u povodu Lendićeve kritike časopisa Pečat, K. Lendića svrstava u »družbu metafizičkih tresigaća i aristokratskih ptica, dvopapkara i troglodita« - zajedno s Lj. Marakovićem i J. Šimrakom, direktorom Hrvatske straže.

BIBL. M. K.: Jedna brošura o socijalnom nacionalizmu i Lendićeva savjest, Danas, 1934, knj. II, br. 4.

BIBL. I. L.: Dekadenca Miroslava Krleže, Luč, 1930-31, 9-10; Književni pregled, Hrvatska straža, 3. V. 1933; Medovina g. Miroslava Krleže, ibid., 15. IV, 23. IV. i 7. V. 1933; Kako piše g. Krleža, ibid., 16. V. i 4. VI. 1933; Opća reakcija hrvatskih časopisa na marksizam, ibid., 14. VII. 1933; Pregled marksističke literature, ibid., 27. i 29. VII. 1933; Pregled lirike, ibid., 3. i 5. VIII. 1933; Književni pregled. Konstatacija o hrvatskom katoličkom eseju. S literarnim marksizmom treba već jednom radikalno obračunati, ibid., 14. XII. 1933; Idejna strujanja u našoj književnosti i 1933. godina, ibid., 1. I. 1934; Nakon Krležina bijega iz Zagreba. Njegov napadaj na katolicizam i Zagreb kao »odgovor« u novopokrenutom časopisu »Danas«, ibid., 31. I. 1934; »Književnik« o denunciranju, ibid., 7. II. 1934; Marksistički moral, ibid., 4. III. 1934; Pregled marksističke literature, ibid., 18. i 20. III. i 24, 25, 26. i 27. IV. 1934; Slobodni zidari, Hanžeković, Miroslav Krleža i dr. Pernar, ibid., 20. XI. 1936; Novi marksistički časopis u Zagrebu, ibid., 1939, 23; Krležin olimpijski mir. Što je napisao g. Krleža u časopisu »Pečat«, ibid., 5. III. 1939; Novi broj »Pečata«, ibid., 1939, 85; Polemika među marksističkim književnicima, ibid., 20. IX. 1940; Beskrajne polemike. Previranja među lijevim književnicima. Za i protiv g. Miroslava Krleže, ibid., 10. X. 1940.

M. Šel.