Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

LEOVAC, Slavko, književni povjesničar i kritičar (Mostar, 27. III. 1929). Studirao klasičnu filologiju u Sarajevu, gdje je 1962. i doktorirao. Djelovao kao novinar i urednik u nakladnom poduzeću »Svjetlost«. Urednik književnog časopisa Izraz. Profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Njegov je znanstveni interes ponajviše usmjeren na srpsku književnost XIX. i XX. st.

Leovčevo se kritičko bavljenje Krležom sastoji od nekoliko ogleda o značajkama piščeva stvaranja, prikaza njegovih knjiga i osvrta na izvedbe njegovih drama. Osim što ponavlja opća kritička mjesta o Krležinoj erudiciji, Leovac upozorava na demonsko obilježje njegove prometejske naravi koje omogućuje osjećanje i izražavanje patnji nemoćnih. Cjelokupan Krležin napor Leovac određuje kao plod svojevrsne sinteze intelektualaca i buntovnika na pozadini europskih problema i označuje njegovu poziciju sintagmom »umjetnik kritičar«. Bit Krležina lirskog pjesništva, koje proizlazi iz naslućivanja i spoznaje ratne besmislenosti, Leovac nalazi u želji za izražavanjem emocionalnih sadržaja spoznaje. Pritom drži da su najveću doživljajnu i spoznajnu vrijednost dosegnuli motivi malograđanske stvarnosti.

BIBL. S. L.: Smisao dramskog djela Miroslava Krleže, Oslobođenje, 1953, 1967; Lirika Miroslava Krleže, Život, 1953, 12; Umetnik i kritičar Miroslav Krleža, u knj. Kritika i kreacija, Sarajevo 1972.

De. D.