Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

LUKIĆ, Sveta, književnik (Beograd, 18. X. 1931). Filozofski fakultet završio u Beogradu. Urednik u nakladnom poduzeću »Prosveta«, priređivač niza književnih izdanja, pisac knjiga proze, eseja, filmskih scenarija i televizijskih drama.

Lukićevo zanimanje Krležom sadržava dvije glavne teme. Prva obuhvaća razmatranje općenitih naznaka o Krležinu značenju u kulturnoj povijesti XX. st. i određenje nekih obilježja njegova književnog stvaranja. Tako u Krležinu Dnevniku, za koji tvrdi da postupkom i stilom pripada piščevoj beletristici, Lukić otkriva tri dijalektički isprepletene sastavnice: zagrebačko djetinjstvo, pobunu protiv građanskog poretka stvari i sudbinu dnevničarova naraštaja kao poentu. Dnevnički tekstovi izravno očituju Krležin monologizam koji je u dramama i prozi skriven, pa se na taj način razjašnjuje da je svaki njegov pripovjedač ili glavni lik ustvari sam autor. Druga je tema posvećena Krležinu mjestu i ulozi unutar socijalne književnosti i ideološke književne kritike između dvaju svjetskih ratova. Tako Lukić, primjerice, nalazi da je K. - kao vodeći lijevi književnik na južnoslavenskim prostorima u razdoblju između dvaju svjetskih ratova i iznimno jaka antidogmatska marksistička osobnost - gotovo nezanimljiv časopisima Međunarodnog udruženja revolucionarnih pisaca.

BIBL. S. L.: Pokušaj tipologije književne kritike u Jugoslaviji s obzirom na marksizam, Književna kritika, Beograd 1973, 2 i 3; Međunarodne veze i uticaji u našoj kritici 1928-1941, Savremenik, Beograd 1976, knj. XLIII, br. 1; Mesto Miroslava Krleže u progresivnoj svetskoj književnosti između dva rata, Naše teme, 1978, 9; Miroslav Krleža i XX vek, Savremenik, Beograd 1978, knj. XLVIII, br. 12; Enciklopedijski zamah Miroslava Krleže, Književnost, 1987, knj. LXXXV, br. 12.

De. D.