Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

MITREV, Dimitar, pisac i književni kritičar (Dede Agač, Grčka, 14. X. 1919 - Ohrid, 24. II. 1976). Studirao pravo u Sofiji; član makedonskoga emigrantskog »sofijskog kružoka« što je 1938-41. okupljao pisce. U Jugoslaviju došao 1944. Uređivao časopis Sovremenost i bio profesor na Filozofskom fakultetu u Skoplju. Pratio je razvoj makedonske književnosti a kao kritičar, esejist i pedagog pridonio je njezinoj afirmaciji. Poklonik je i teoretičar tzv. kreativnog socrealizma (Pirinska Makedonija, 1950; Vapcarov, 1953; Kriterij i dogma, 1956; Kritike i ogledi, 1968; Poslijeratni makedonski pisci, 1961; Makedonska revolucionarna poezija, 1974. i dr.).

Većinu kritika i prikaza objavio je (1952-66) u časopisu Sovremenost. Kao utemeljitelj makedonske književne kritike vjerovao je da je teorija kritičkoga funkcionalizma nužna za razvoj mlade makedonske književnosti, te kako je riječ oblik akcije, nema neangažiranih pisaca. Sudjelovao je u diskusiji nakon Krležina govora na Kongresu književnika u Ljubljani 1952 (Svedočanstva, 1952, 15-16), te napisao osvrt na izvedbu Glembajevih u Skoplju (Sovremenost, 1955, 3). Posebno se osvrnuo na Krležinu Knjigu eseja prema izboru M. Bogdanovića (Beograd 1961). Na Krležinu primjeru potvrđuje zapravo svoja shvaćanja tendencije u umjetnosti, a vlastitu nesklonost modernoj ekspresiji podupire citiranjem Krleže (Sovremenost, 1962, 5).

J. S. R.