Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

NOVI LIST, tjednik za »sva savremena pitanja«, započeo izlaziti u Zagrebu, 10. X. 1937; obustavljen nakon izlaska sedmog broja (21. XI). Vlasnik, glavni i odgovorni urednik bio je M. Pintar, a tiskala ga je tiskara »Grafika«. Bilo je to polulegalno glasilo KPJ te su prilozi bili nepotpisani ili potpisani inicijalima. Programska stajališta lista posebno se ne iznose, no izražavaju se u napisima o općim temama (Za demokraciju, Naše potrebe, Radnička klasa i demokracija i dr.). List tako zagovara okupljanje demokratskih snaga oko Seljačko-demokratske koalicije i Udružene opozicije; osuđuje politiku nametanja integralnog jugoslavenstva te upozorava na porast hrvatskog ekstremnog nacionalizma i klerikalizma. U br. 3 (24. X), koji jedini ima i drugo izdanje (26. X), Krleža objavljuje članak Gosin Haramina o sporazumu, koji se nepromijenjen pojavljuje i u drugom izdanju. U br. 4 uredništvo objavljuje članak Još o Vilimu Haramini, u povodu »uže konferencije« što ju je V. Haramina održao u Radničkoj komori za »desetak prijatelja«. Za Krležin članak kaže se kako je u njemu »na veoma originalan i kod nas prilično neuobičajen način« izloženo što o sporazumu misli ne samo Haramina nego i »mi protivnici toga sporazuma«, što znači da je Krležin polemički tekst izražavao i partijsko stajalište. U br. 6 (14. XI) K. objavljuje tekst Uz Vukovu stopedesetgodišnjicu, s pjesmom Zalajala kuja povrh Slunja u tekstu članka, a u br. 7 (21. XI) Plač majke Jevrope. Ta su dva izdanja novina bila zaplijenjena.

J. S. R.