Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

POLITIKA, beogradski dnevnik, izlazi od 1904. s prekidima u vrijeme I. i II. svj. rata (1915-19. i 1941-44). Utemeljitelj S. Ribnikar pokrenuo je utjecajan informativni, nezavisni list koji do 1941. stoji na građansko-liberalnim pozicijama. Od 1945. zastupa stajališta Narodnooslobodilačke fronte odn. Socijalističkog saveza Srbije, a potkraj 80-ih godina u listu se javljaju ekstremno nacionalističke tendencije. U listu je surađivao i beogradski krug krležijanaca (M. Bogdanović, M. Ristić i dr.).

Iako je od 1923. Krleža redovito bio prisutan na stranicama lista, svojim originalnim, ekskluzivnim pisanim prilogom nije se u Politici javljao. Prvi Krležin tekst, odlomak iz knjige polemika Moj obračun s njima, objavljen je u broju od 2. II. 1932. pod redakcijskim naslovom To znači kod nas pisati! Od 21. IV. do 30. VI. 1963. list objavljuje Srpske teme, širok panoramski pregled Krležinih tekstova o povijesnim, političkim, društvenim i kulturnim zbivanjima u Srbiji koji je uz autorovu suradnju pripremio A. Malinar. Originalnim prilozima Politici mogu se smatrati četiri Krležina intervjua (dopisniku S. Ostojiću) u razdoblju 1954-73 (Enciklopedija Jugoslavije - originalno i jedinstveno djelo, 31. I. 1954; Narodi se često ne vole jer se ne poznaju, 1-3. I. 1965; Moje beogradske premijere, 10. I. 1971; Misli, ideje, opredeljenja, 7. VII. 1973). U njima K. govori o značenju Enciklopedije i problemima vezanima za njezino ostvarenje, o političkim temama, o pitanjima jezika i pravopisa, o problemima filma, o svojim kazališnim vezama s Beogradom.

Više su puta u Politici objavljeni opširni odlomci iz Zastava, Dnevnika i drugih tekstova prije nego što su se pojavili u zasebnim knjigama. List je također redovito objavljivao njegove govore (Kongres Saveza književnika Jugoslavije u Ljubljani), predgovore monografijama i izložbenim katalozima (Zlato i srebro Zadra, Krsto Hegedušić i dr.) te izjave povodom raznih društvenih i kulturnih zbivanja.

Prvi tekst o Krleži objavio je u Politici 1923. profesor književnosti Beogradskog univerziteta V. Jovanović povodom beogradskog izdanja Hrvatske rapsodije (Gospodin Krleža, ćirilicom). Autor navodi da K. neosporno zauzima jedno od najuglednijih mjesta »u najmlađoj književnosti srpsko-hrvatskoj«. Prva izvedba drame U agoniji u Beogradu (1928), Gospode Glembajevih (1929) kao i ostale premijere Krležinih dramskih djela popraćene su opširnim prikazima, a i objavljivanje njegovih pjesničkih i proznih ostvarenja te sabranih djela. Po svom informativno-kroničarskom karakteru list je redovito registrirao Krležina javna istupanja u raznim prigodama.

LIT.: S. Ostojić, »Politika« i Zagreb, Politika, 25. I. 1974; isti, Krleža i Beograd, ibid., 31. XII. 1981, 1. i 2. I. 1982.

Đ. Zć.