Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

»GOSIN HARAMINA O SPORAZUMU«, nepotpisan tekst objavljen u Novom listu, 24. X. 1937. Krleža je 1937. surađivao u tome polulegalnom glasilu KPJ, a ovaj mu tekst atribuira D. Kapetanić. Povod Krležinu tekstu bila je reakcija vođe hrvatskih socijaldemokrata, Vilima Haramine, na sporazum što je 8. X. 1937. postignut u Farkašiću između SDK (Seljačko-demokratske opozicije, HSS i SDS) i Ujedinjene opozicije (srbijanskih opozicijskih grupacija). Radilo se o dogovoru o demokratskim izborima za ustavotvornu skupštinu i jamstvu da se novi ustav neće usvojiti ako ga ne prihvati većina srpskih, hrvatskih i slovenskih zastupnika. Prema tome sporazumu, pitanje federalnog uređenja Jugoslavije ostalo je otvoreno.

U uvodu Krležina članka, Novi list prenosi dijelove reagiranja V. Haramine što ga je objavilo Vreme (18. X. 1937). V. Haramina osuđuje »skretanje dr. Mačeka«, jer su socijalisti još 1909. u Ljubljani utvrdili da su Slovenci, Hrvati i Srbi jedan narod koji treba jednu nacionalnu državu. Stoga osuđuje »nove istine« dr. Mačeka da SHS u nacionalnom smislu predstavlja tri zasebne države. K. svojim tekstom pogađa sve aktere sporazuma: svaljuje na njih bujicu pogrdnih atributa iskalivši tako svoj bijes zbog nemoći i nekompetencije što vlada političkom scenom. Položaj Hrvatske, tj. »nesretnoga hrvatskog pitanja što se premeće već devetnaest godina«, K. sažimlje izloživši ga kao političku dvojbu oko pitanja prvenstva redoslijeda: ujedinjenje ili procedura. Oštricu kritike jednako je usmjerio i prema V. Haramini; kroki vođe hrvatskih socijaldemokrata ironijski poentira: »I da nam nema nade u takve haramije kakav je naš ,pretstavnik radnog naroda҅ na braniku prave socijalne demokracije, pravog bi rodoljupca spopalo crno očajanje, ali tako ipak u ovom beznadežnom ajmokcu naše politike i plajvaz gospodina Haramine vredi za dobro koplje, jer u ruke Mandušića Vuka svaka puška biće ubojita.«

J. S. R.