Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

»MISAO KAO TAKVA PO SEBI I O SEBI«, dnevnički zapis iz listopada 1940, prvi put objavljen unutar dnevničke cjeline Zapisi iz jeseni 1940. u časopisu Forum, 1967, 3-4; uvršten je u knjigu Djetinjstvo 1902-03 i drugi zapisi (Zagreb 1972), a potom i u knjigu zapisa i eseja Svjedočanstva vremena (Sarajevo 1988).

Zapis pripada nizu tekstova u kojima Krleža bilježi vlastita razmišljanja potaknuta čitanjem filozofske baštine. Riječ je o svojevrsnom povijesnom pregledu filozofskog razumijevanja misli i procesa mišljenja. Autor uglavnom zapisuje gledišta koja se, s obzirom na određenje podrijetla mišljenja, mogu razvrstati u dvije skupine: prvoj je zajednički stav da misao nastaje u ljudskom mozgu, a drugoj ideja prema kojoj je misao proizvod uzvišene inteligencije nezavisne od ljudske pameti. U tom rasponu, K. promišlja filozofsku tradiciju, počevši od platonskih i tomističkih tema preko Descartesa, Spinoze i Humea do Hegela, Nietzschea i voluntarista.

De. D.