Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

ALEKSANDER-KUNJINA, Irina, književnica i novinarka (Sankt-Peterburg, 15. VI. 1900). Studirala filozofiju i pravo, suradnica lenjingradske Pravde. God. 1926. dolazi u Zagreb udana za B. Aleksandera iz obitelji veleindustrijalaca, filantropa i mecena kulturnih akcija i talentiranih mladih pisaca i umjetnika. Surađivala u Obzoru, Vijencu i Književniku s temama o rus. i sovj. književnosti, a prva upozorava na značenje likovne grupe Zemlja. Prevodi s rus. dječju poeziju a njenu biogr. dramu Puškin prikazuje HNK u Zagrebu 1937. Godine rata provodi u New Yorku, potom živi u Parizu i Ženevi. God.  1936. upoznaje Krležu i blisko prijateljstvo održava se četrdesetak godina. Ono se prije rata njeguje u okviru redovitog okupljanja najpoznatijih lijevo orijentiranih ličnosti kulturnog života Zagreba u njezinu domu. Prevela je na engl. Gospodu Glembajeve, zalagala se oko izdavanja Krležinih djela na franc. 50-ih godina. Po Krležinoj noveli Hodorlahomor Veliki napisala je komad Round Trip to Eternity. Iz njezinih kritički intoniranih memoara o kontaktima s Krležom objavljeni su fragmenti pod naslovom Fuga Krležiana.

BIBL. M. K.: Pisma, SDMKO, Sarajevo 1988.

LIT.: E. Čengić, S Krležom iz dana u dan, IV, Zagreb 1985; isti, S Krležom iz dana u dan. Post mortem I, Sarajevo-Zagreb 1990.

Đ. Zć.