Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

»NAGRADA OD 500 KRUNA«, nepotpisani polemički odgovor na komentar u Savremeniku (J. Kulundžić, Polumesečnik i plamen, 1919, 5) objavljen u Plamenu, 1919, 10. Savremenikov napadaj Plamen karakterizira kao »dokument sterilne i očajne praznine« u koju je uredništvo survalo časopis DHK. Kulundžićev smušeni pokušaj literarizirane persiflaže Plamenu je sam po sebi argument da se nesmiljeno naruga Savremeniku, »koji očito pati na nestašici suradnje«, pa Krleža urednicima sugerira da radi poboljšanja kvalitete časopisa bacaju rukopise u koš. Napis je poentiran nuđenjem »nagrade od pet stotina kruna« onome tko protumači »dubokoumne skrivačice« Kulundžićeva »za svaku pamet nemogućeg i krajnje konfuznog nepismenog članka«, te omalovažavanjem A. Milčinovića i osobito J. Ivakića, drugog urednika Savremenika, koga Plamen uopće »ne smatra književnikom«. K. piše ovaj odgovor Savremeniku u zatišju rasprave s Prohaskom koja će se obnoviti nakon skupštine DHK u lipnju, a u čemu će Savremenik opet imati ulogu.

Vl. Bo.