Krležijana je enciklopedija o Miroslavu Krleži, središnjem opusu moderne Hrvatske, utemeljitelju Leksikografskoga zavoda. Krležino djelo svojom raznovrsnošću i opsegom omogućuje enciklopedijsku obradu, utjecajem na tijek naše književne tradicije i umjetničkom snagom zaslužuje je, a kompleksnošću, bogatstvom referencija, osobitošću stila te kontroverzijama koje su ga pratile gotovo je i zahtijeva.

Leksikografski zavod objavio je 1993. ovu enciklopediju posvećenu velikomu hrvatskom književniku, čije umjetničko djelo i danas može biti inspirativno, u povodu stote obljetnice njegova rođenja, odužujući se time Miroslavu Krleži kao svom utemeljitelju, dugogodišnjem ravnatelju i redaktoru enciklopedijskih izdanja. Oko ovoga enciklopedijskog projekta okupili smo naše najvrsnije povjesničare književnosti, kritičare i teoretičare, krležologe koji su obradili oko 2000 enciklopedijskih članaka; a dodatak Bibliografija Miroslava Krleže kao posebni 3. svezak sadrži integralnu bibliografiju Krležinih djela s popisom literature o njemu.

U posebnim člancima obrađena su i najvažnija Krležina izražajna sredstva, u velikim kompleksnim natuknicama obrađen je Krležin odnos prema jeziku i njegov autorski stil. U nizu natuknica predstavljena su i osnovna tematska područja Krležina interesa. U članku kazalište analiziraju se Krležini stavovi o kazališnoj umjetnosti te izlaže povijest kazališnih uprizorenja njegovih djela, u članku film obrazlažu Krležini pogledi na film, analizira njegov rad na filmskim scenarijima i daje pregled filmova rađenih po motivima Krležinih djela te dokumentarnih filmova posvećenih Krleži. U enciklopediji obrađujemo sve Krležine važnije tekstove (manje važni obrađeni su u skupnim člancima: intervjui, korespondencija, ratna publicistika). Obrađujemo i sve književne žanrove kojima se Krleža bavio (npr. dnevnik drame, eseji, novele, poezija, polemike, putopisi, romani), sve poetske cikluse, sve važnije knjige (one u kojima se prvi put pojavljuju određeni Krležini tekstovi).

Iz Predgovora Krležijane, godina izdanja 1993.

GLAVNI UREDNIK: Velimir Visković

Nulti arak I knjiga (tiskano izdanje)

Impresum I knjiga (tiskano izdanje)

Suradnici I knjiga (tiskano izdanje)

Predgovor I knjiga (tiskano izdanje)

Kratice I knjiga (tiskano izdanje)

Nulti arak II knjiga (tiskano izdanje)

Impresum II knjiga (tiskano izdanje)

Suradnici II knjiga (tiskano izdanje)

Kratice II knjiga (tiskano izdanje)

Dopušteno je korištenje ili citiranje pojedinih članaka u dijelovima ili u cjelini uz naznaku izvora. Ostala autorska prava zadržava Leksikografski zavod Miroslav Krleža.