Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

»U LOGORU. VUČJAK. Dvije drame«, knjiga drama objavljena 1934. u Zagrebu (MK SDM). Uz naslovne dramske tekstove sadrži i kratku napomenu: »Drama U logoru sastavni je dio ciklusa Hrvatski bog Mars. Vučjak je napisan 1922«. Drama U logoru objavljena je ovom prigodom, nakon djelomične premijere tiskanjem prvoga čina u časopisu Danas 1934, knj. I, br. 1, prvi put u cijelosti. Njezin nastanak, struktura i odabir motiva usko su vezani uz dramu Galicija, budući da je Krleža iskoristio osnovnu dramsku situaciju, neke likove i neke prizore i tako otvorio književnopovijesnu raspravu o tome je li posrijedi razrada iste skice, različita varijanta iste drame ili tek Galiciji tematski blizak, ali zapravo nov i cjelovit dramski tekst. Vučjak, »malograđanski događaj u tri čina s predigrom i intermezzom«, pojavljuje se u ovom izdanju u jezično prerađenom (ijekaviziranom) obliku, u tekstualnom izgledu što će ga zadržati do autorskih izmjena provedenih najprije u kazališnoj izvedbi 1953, odn. u knjizi Tri drame (Zagreb 1955).

De. D.