Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

»VARIJANTE JEDNOGA DANA«, pjesma prvi put objavljena u Lirici (Zagreb 1919) kao dio ciklusa Haos, a u konačnoj verziji ciklusa u knjizi Poezija (Zagreb 1969). Pisana je slobodnim stihom. U Knjizi lirike (Zagreb 1932) 21. redak, koji je izvorno glasio »I sada u tmini stoji crni problem«, skraćenje (»I sada u tmini«). Ekspresionističku narav pjesme dokazuju eksklamativna, oratorska orijentacija, potom supstantivizacija, karakteristično ekspresionističko ekstatično klicanje i utopijski zanos. Na sadržajnom i tematskom planu osnovna ideja gotovo ničeanski cirkulira od vedra jutra, zatrovana dana, oslikana pomalo bizarno i djelomično groteskno, do noći tamne u kojoj se ponovno rađa vjera u Čovjeka, u »Svetu Perspektivu«, da bi lirski subjekt ekstatično završio usklikom vjere u Globus te identifikacijom s njim. Još uvijek je to na razini diskurza težnje sveopćoj dinamici i »disharmoničnom sudaru raznolikosti« (S. Lasić).

C. Ma.