Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

»WINAWERIJADA«, polemička stihovana rugalica, objavljena u časopisu Danas, 1934, knj. II, br. 5; ponovno objavljena u pretisku Danasa 1972. te u knjizi Svjedočanstva vremena (Sarajevo 1988). U uskrsnom broju beogradskog lista Vreme S. Vinaver je objavio članak u kojem je ironizirao ideološku isključivost suradnika Danasa, osobito M. Ristića i M. Bogdanovića, za koje tvrdi da su podlegli »mračnim nagonima jednoga Savonarole«, a prave poezije nema ondje gdje vlada takva isključivost. Taj Vinaverov članak Krleža spominje u petom, svibanjskom broju Danasa u članku Uskršnji prilozi beogradske štampe uz priloge poimence spomenutih I. Sekulić, V. Vujića, K. Atanasijević, A. Belića, E. Spektorskog, M. Crnjanskog i V. Petkovića. U produžetku toga teksta tiskana je Winawerijada.

Već je u samom naslovu implicirana poruga Vinaveru, koji istupa s pozicija srpskog nacionalista; pisanjem inačice Winawer K. naglašava Vinaverovo nesrpsko podrijetlo, smatrajući, očito, da to njegov nacionalizam čini diskutabilnim. U prvom dijelu teksta K. citira Vinaverove teze o ideologiziranom i netrpeljivom frojdomarksizmu suradnika Danasa, a nakon toga u stihovanoj rugalici (koja oponaša duh Vinaverovih pjesničkih travestija) ismijava Vinaverovu pretencioznost: »U stilu komične Winaweriade / taj Vrabac Berlinac na kraju balade / piše ko lirski kameleon / ’da Muza je tamo gde je on’.« U poenti rugalice K. energično ističe vlastito neslaganje s Vinaverovim nazorima o umjetnosti: »Muza je s njim, i on je s njom, / a mi smo za definitivan lom / s tom Muzom i s tim Winawerom.«

Vel. V.