Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

»ZAŠTO ŠUTI GOSPODIN PFIFIKUS?«, polemička bilješka objavljena u Književnoj republici, 1925, knj. II, br. 7, a potom u knjizi Iz naše književne krčme (Sarajevo 1983). Polemika je započela kada je A. Kovač pod pseudonimom Pfificus u zagrebačkoj Riječi ironizirao Krležina protuaustrijska gledišta s obzirom na njegov vojnički angažman i tekst o barunu Conradu, na što ga je K. u Književnoj republici pozvao neka u izjavnoj formi i pod punim imenom ponovi svoje tvrdnje kako bi ga mogao tužiti. Budući da se Kovač nije odazvao ni na drugi način reagirao, K. i dalje javno inzistira, rezimirajući ukratko uvodno spor, da bi konstatirao kako Kovač »nema toliko muževne smionosti da pod svojim potpisom ponovi insinuaciju« ni »moralne snage da je povuče«. K tome izruguje značenje pseudonima Pfificus, neskriveno aludira daje »kukavni lažljivac«, uvjeravajući čitatelja kako bi problem s Kovačem svakako želio raščistiti. Kovač međutim nije reagirao ni kad je K. u nastavnoj prigodi (Tri neriješene afere, Književna republika, 1925, knj. II, br. 11-12) ostvario prijetnju te ga nedvosmisleno nazvao lašcem i klevetnikom.

Vl. Bo.