Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

ADAMIČ, Louis, američki publicist i književnik slovenskog porijekla (Blato kraj Grosuplja, 21. III. 1898 – Milford, New Jersey, 4. IX. 1951). Knjigom The Natives Return (Povratak domoroca, 1934) upozorio je amer. javnost na prilike pod Aleksandrovom diktaturom u Jugoslaviji, a između nekoliko istaknutih pojedinaca koje je opširnije prikazao, nalazi se i Krleža, pa je to, zajedno s člankom što je izašao prije knjige (u The Saturday Review of Literature, 27. V. 1933), vjerojatno prvi tekst o Krleži u SAD-u. Za vrijeme II. svj. rata pridobio je velik dio amer. javnosti, uključujući jugoslavenske iseljenike, da podupre NOB. God. 1949. posjetio je Jugoslaviju, pa je tada intenzivnije kontaktirao i s Krležom, što K. spominje u dnevnicima. Za Adamičevu nasilnu smrt nije ustanovljeno da li se radilo o samoubojstvu ili o zločinu.

I. Vn.