Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

AGRIPPA VON NETTESHEIM, Cornelius, renesansni polihistorik (Koln, 14. IX. 1486 - Grenoble, 18. II. 1535). Radio u Torinu kao liječnik, a u Metzu kao odvjetnik. Dopisivao se s važnim ličnostima svoga doba. Premda su se među njima nalazili Erazmo i Melanchton, to nije smetalo papu Leona X. da ga zove »najmilijim sinom«. Baveći se u svojim medicinskim varijacijama Paracelzom, Krleža je u nekoliko navrata spomenuo i A. von Nettesheima čija naučavanja imaju i alkemističko-teozofski značaj. To se posebice odnosi na njegovo djelo o okultnoj filozofiji. On vjeruje da alkemija počiva na trima znanostima: fizici, matematici i teologiji koje su zemnoga, nebeskog i arhetipskoga karaktera. Da bi proučio prirodu, učenjak promatra kamenje, ali on time otkriva i bit zvijezda; proučavanjem zvijezda pak spoznaje apsolut, a četiri počela: vatra, voda, zemlja i zrak sadržani su u zvijezdama u čistom obliku. A. von Nettesheim naučava da promatranje prirodnih zakona i proučavanje analogija te promatranje bliskosti i neprijateljstava omogućuje adeptu ovladavanje magijske svemoći. Osnovao je Zajednicu maga, koje članovi bijahu mnogi njegovi suvremenici iz redova alkemičara i teozofa. Poslije 1510. odlazi na neko vrijeme u Englesku, gdje osniva slično društvo iz kojeg će se u sljedećem stoljeću razviti rosenkreuzeri.

BIBL. M. K.: Marginalia na temu o spoznajnoteorijskoj magiji, Delo, Beograd 1956, 11.

B. Do.