Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

BACH, Johann Sebastian, njemački skladatelj (Eisenach, 21. III. 1684 - Leipzig, 28. VII. 1750). U nizu muzičara iz te obitelji doseže vrhunac i savršenstvo sinteze u baroknoj muzici. Napisao je mnoga djela crkvenoga i svjetovnoga karaktera koja su postala temeljem razvitka novih pravaca.

Krleža spominje Bacha na više mjesta, i to ne samo u esejima nego i u romanima te drami (U logoru), uvijek s poštovanjem i divljenjem. Poseban članak posvećuje mu u Varijacijama na muzičke teme (Eseji II, Zagreb 1962, str. 330-331) gdje kaže: »Njegova je muzika prolegomena svih budućih muzičkih varijacija, razlistavajući se u bogatoj parafrazi svega što je izgovoreno muzički do njega, da bi se preko čitavog baroknog raspona uzvisila u smionim lukovima muzikalne asimptote iznad sveukupne evropske muzike onog perioda.«

Lj. Do.