Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

BAKUNJIN, Mihail Aleksandrovič, ruski revolucionar (Prjamuhino, 30. V. 1814 - Bern, 1. VII. 1876). Bio je ideolog kolektivističkog anarhizma usmjerenog protiv države kao glavnog uzroka postojanju kapitalističkih odnosa. Sudjelovao je u osnivanju Prve internacionale (1864), ali je sa svojom grupom iz nje isključen. Zbog svojih je ideja često progonjen i zatvaran.

Krleža prema njemu kao »vječnom« pobunjeniku osjeća određenu naklonost te podsjeća da je Bakunjin čvrsto vjerovao u to da je »radost razaranja ... stvaralačka«; primjećuje da je u mladosti bio slavenofil, panslavist i ideolog slavenske eur. i međunarodne federacije. Vidi ga kao smjelog borca protiv laži, predrasuda i praznovjerja, kao ponosnu, kontroverznu ličnost, trajno razapetu »između očaja i samoubojstva«. Posebno podvlači da je, premda je cijelog života ostajao usamljen sa svojim idejama, do kraja ostao vjeran shvaćanju da je spontana, neorganizirana pobuna masa djelotvornija od revolucije.

BIBL. M.K.: Tumač imena i pojmova, Evropa danas, Zagreb 1935.

Mo. St