Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

BITI, Vladimir, teoretičar književnosti (Novi Sad, 9. III. 1952). Jugoslavistiku i komparativnu književnost diplomirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, doktorirao 1981. na istom fakultetu, gdje i radi kao profesor na Katedri za teoriju književnosti Odsjeka za hrvatski jezik i književnost. Bavi se teorijom pripovijedanja; nastoji povezati dosegnuća dosadašnjih pristupa proučavanju književnosti rekonstruiranjem, dekonstrukcijom i primijenjenom uporabom filozofijskih, uglavnom fenomenoloških, teorija.

Krležom se izravno bavio u tekstu Krleža i evropski roman (Književna smotra, 1984, 54-55) u kojemu na uvjerljiv, discipliniran i suvremen način analizira pripovjedne oblike Krležinih romana.

Na.Pe.