Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

BOROJEVIĆ, Svetozar, austrougarski vojskovođa (Umetić na Baniji, 13. XII. 1856 - Celovec, 23. V. 1920). Vodio je mnoge uspješne operacije austrougarske vojske u I. svj. ratu na ruskom i, osobito, talijanskom bojištu, gdje je kao zapovjednik 5. armije organizirao obranu na Soči i odbio jedanaest talijanskih ofenziva. Iako je u toku I. svj. rata napisao mnoštvo komentara o stanju na ratištima, Krleža ni četrdesetak godina poslije, u rukopisnim opaskama na tekstove za EJ, nema određenijeg stava o Borojeviču kao vojskovođi, a kontroverze u vezi s njegovim emigrantskim finalom nigdje ni ne spominje. U Krležinu odnosu prema Borojeviću potvrđuje se njegova trajna nesklonost prema likovima koji inkarniraju »graničarsku carsku slavu«, u stvari služnički, kolonijalni mentalitet i izdaju izvornih narodnih interesa.

Do. R.