Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

BOŠNJAK, Branimir, pjesnik i esejist (Papuk, 9. XI. 1943). Gimnaziju pohađao u Vinkovcima i Zagrebu, studirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je potom bio urednik na radiju i televiziji. Objavio je više knjiga pjesama (izbor - Sječivo za nevine, 1989) i eseja u kojima je primijenio matricu »teorijske misli na aktualnu problematiku onoga što bismo mogli nazvati sociologijom kulture«.

Glavnina je Bošnjakovih tekstova o Krleži objavljivana u časopisima, a potom sabrana u knjizi Zlatno književno runo (1983) te u trećem, zaključnom segmentu zbirke izabranih eseja Proizvodnja života (Zagreb 1988) naslovljenom Krležina okruženja. Posebice zaokupljen raznim aspektima problema angažmana kod Krleže (»aktivističko književno nasljeđe«, paralela sa Cesarcem, sukob na ljevici), nastoji u »Krležinim alternativama« prepoznati prostor »autonomnosti umjetnosti«; Krležine estetske stavove istražuje u kontekstu poetika koje zastupaju novi naraštaji hrvatskih književnika okupljenih oko časopisa Krugovi i Razlog. Bošnjakov je Krleža (Što, zaista, znači moj Krleža?, Oko, 7. I. 1982) esejistički poosobljen, motren u kontekstualnom određenju literature i kulture čiji identitet i sam autor želi svjedočiti.

Vl. Bo.