Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

BRAQUE, Georges, francuski slikar (Argenteuil, 13. V. 1882 - Pariz, 31. VIII. 1963). Nakon prvotnoga fovističkog naglašavanja boje, oko 1907. prigušuje boju i naglašava volumen te tako stvara (istodobno s Picassoom) kubizam.

Krleža o Braqueu najviše piše u tekstu 99 varijacija na razne teme, objavljenom prvi put u časopisu Republika, 1959, 2-3, a poslije (pod nazivom Varijacije na temu o umjetničkom stvaranju) u knj. Eseji VI (Zagreb 1967), gdje ga posebno zaokuplja problem Braqueova prijelaza iz fovizma u kubizam. Njegovo interferiranje s francuskom tradicijom kolorita vidi kao »melankolično umiranje likovne civilizacije, koja se gasi kao dimna korona vatrometa«.

A. Žč.