Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

BRUEGEL (BRUEGHEL, BREUGEL), Pieter, flamanski slikar (selo blizu Eindhovena, oko 1525 Bruxelles, 1569). Jedan od vodećih slikara kasne sjevernoevropske renesanse. Nastavlja holandsko-flamansku slikarsku tradiciju (prije svega H. Boscha), ali originalnim slikanjem seljačkog života, društvenih prilika i flamanskih pejzaža snažno utječe na razvitak slikarstva uopće.

Bruegel je jedna od vrlo ranih Krležinih slikarskih simpatija. Ne pripada doduše u njegove najranije ljubavi (Goya, Michelangelo, Rembrandt, Cézanne) na kojima se formirao njegov slikarski senzibilitet i o kojima je riječ u prvim njegovim esejističkim i beletrističkim radovima. Međutim, već početkom 20-ih godina, a osobito nastajanjem kategorijalnoga kompleksa zvanog Brabant, Bruegel je u prvom planu Krležina pikturalnog teatra. To je odmah došlo do izražaja u putopisima (Pismo iz Koprivnice, Hrvat, 31.1. 1925; Izletu Rusiju, 1926), a zatim u mnogobrojnim esejima među kojima ključno mjesto ima Predgovor »Podravskim motivima« Krste Hegedušića (Zagreb 1933). K. smatra da je Hegedušić u svojim eksperimentiranjima pošao od Brueghela i Grosza: Brueghel je u ishodištu Zemlje.

LIT.: T. Maroević, Dugo pamćenje. Medijevalne likovne teme Miroslava Krleže, Kolo, 1968, 7; M. Peić, Himna u čast slobodnog osjećaja. Pan i slikarstvo, Republika, 1968, 7;J. Osti, Krleža o slikarstvu i slikarima, Putevi, Banja Luka, 1970, 5-6;A. Flaker, Krležin Brabant, Književna reč, 10. IV. 1982.

St. L.