Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

CAMPIGLI, Massimo, talijanski slikar (Firenca, 4. VII. 1895 - Saint Tropez, 31. V. 1971). Slikati počeo u Parizu surađujući s umjetnicima oko časopisa Esprit nouveau koji su zastupali purizam i postkubizam. Radio je freske u Padovi, Milanu i Zenevi, slikao s reminiscencijama na egipatsku i etruščansku umjetnost.

Uspoređujući Campiglijeva konja (Amazonke) s etruščanskim iz jednog toskanskoga groba, Krleža kaže: »Campiglijev konj i onaj etruščanski, dva konja, jedan konjski par, samo je onaj crni etruščanski konj tri hiljade godina stariji, a ovaj Campiglijev parip iz godine 1928. spram onog na etruščanskoj freski još je uvijek samo drvena igračka.« (Ettore e Andromaca, Forum, 1971, 1-2).

M. Pet.