Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

CANKOV, Aleksandar, bugarski političar (Orjahovo, 29. VI. 1879 - Buenos Aires, 17. VII. 1959). God. 1923. dolazi na vlast državnim udarom. Vlada do 1926. Pristaša je totalitarizma i stoga je naklonjen Hitleru i Mussoliniju. U zemlji uvodi krvav teror. Od 1944. vođa bug. fašista u emigraciji. Osvrćući se na Cankova u godini njegove smrti (133 varijacije na razne teme, Republika, 1959, 7-8) Krleža je napisao da ga smatra jednim od »voštanih kipova balkanskih tiranina«, jednim od zacijelo »najkrvavijih despota« iz novije bugarske povijesti.

Mo. St.