Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

CARRÀ, Carlo, talijanski slikar i teoretičar (Quargnento, 11. II. 1881 - Milano, 13. IV. 1966). Isprva futurist, počinje poslije slikati čvrste izolirane predmete u čudnim, tajnovitim odnosima, te 1917. sa G. de Chiricom utemeljuje »metafizičko slikarstvo«.

U eseju Ettore e Andromaca, nastalom 1967. a objavljenom 1971 (Forum, 1-2) Krleža živo opisuje figuru prikazanu u Carràovoj slici Hermafroditski idol, zapažajući zanimljivo i točno antiklerikalnu i anticelibatsku poruku djela. Ipak, sliku presmiono doživljava kao propagandnu, tendencioznu, te je smatra primjerom angažirane umjetnosti na realističkoj osnovi, koja ipak izmiče socijalističkom realizmu.

A. Žč.