Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

CAVOUR, Camillo Benso, grof, talijanski političar i državnik (Torino, 10. VIII. 1810-Torino, 6. VI. 1861). God. 1852-61, s prekidom 1859, predsjednik sardinijsko-pijemontske vlade (Pijemonta), a 1861. postaje predsjednikom prve vlade Kraljevine Italije. Bio je jedan od glavnih tvoraca tal. ujedinjenja.

Kao »dosljedan protivnik svake pangermanske, austrohabsburške supremacije nad Slavenima« Cavour pripada krugu razmjerno malobrojnih ličnosti evr. polit. scene XIX. st. što uživaju Krležinu naklonost. U tekstu Varijacije na razne teme (Mogućnosti, 1959, 4) Krleža naglašava da je Cavour 1848. nastupom u torinskom parlamentu prvi upozorio talijansku, a time i evropsku javnost, na značenje hrvatskoga i srpskoga nacionalnog pokreta te na činjenicu da su oba u opreci s interesima i austr. i madž. »aristokratskih elemenata«. Shvativši potpuno »sve kobne okolnosti nacionalnog i socijalnog revolucionarnog razdora na Dunavu« i razlikujući pritom »veoma jasno feudalno-demokratske suprotnosti ovog zapletenog procesa, u kome ugarsko provincijalno plemstvo kao kontrarevolucionarna satrapija zauzima spram nemadžarskih seljačkih masa isto takav imperijalistički stav kao i bečka dinastija«, on je, piše K., proricao da »barjaci pod kojima se razvija hrvatska i južnoslavenska nacionalna svijest ne će ostati barjaci reakcije«, opravdavajući tako ulogu Hrvata u revolucionarnim zbivanjima 1848, ali i upozoravajući na njihovo golemo značenje u polit, budućnosti Habsburške Monarhije.

Mo. St.