Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

CHIRICO, Giorgio de, talijanski slikar (Volos, 10. VII. 1888 - Rim, 19. XI. 1978). Slikao je zagonetne prizore u kojima su predmeti dovedeni u alogične i dvoznačne odnose. Oko 1917. Chirico i C. Carrà utemeljuju »metafizičko slikarstvo«, koje takvim tematiziranjem irealnog prethodi nadrealizmu.

Opisujući snove, Krleža se ponekad približava nadrealizmu, te i sam konstatira sličnost s Chiricovim rješenjima, primjerice u dnevničkom zapisu 18. I. 1943. U eseju Ettore e Andromaca (nastao 1967, objavljen u Forumu, 1971,1-2) naslovljenom prema istoimenoj Chiricovoj kompoziciji, K. spram nje ostaje rezerviran, doživljavajući njezin avangardizam kao izraz dekadencije, pada.

LIT.: A. Flaker, Nomadi ljepote, Zagreb 1988, str. 315-323.

A. Žč.