Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

CLAUSEWITZ, Carl von, pruski general i vojni pisac (Burg, 1. VI. 1780 - Breslau, 16. XI. 1831). Životno mu je djelo Hinterlassene Werke über Krieg und Kriegführung (1832-37); najčuvenija su prva tri sveska Vom Kriege. Clausewitz teorijski razrađuje vojne strategije primijenjene u napoleonskim ratovima. Prema Clausewitzu rat je jedno od polit, sredstava, a ne samostalna pov. pojava, a cilj ratovanja treba biti razbijanje i uništavanje žive snage neprijatelja. Njegova doktrina znatno je utjecala na vojne znanosti u XIX. st.

U dnevničkim zapisima iz 1942 (Kalendar jedne bitke godine 1942, Republika, 1953, 2-3) Krleža na petnaest stranica donosi komentirane citate iz Clausewitzova djela Vom Kriege, kao primjer inteligentnih vojnih odluka i prosudbi, stoga aktualnih i 1942, uz uvodnu napomenu: »Prelistavam već od listopada Clausewitza. Stare, poznate stvari. Sve samo po sebi jasno, jednostavno i logično. Prije trideset godina (1912-42) sve sam to znao, sve smo to znali, sve su znali napamet. Clausewitz o Bonaparteovu porazu 1812.«

Clausewitz je, prema Krleži, profesionalac koji je na ratovanje gledao trijezno, a u objašnjavanje vojnih strategija unio neuobičajeno mnogo zdrava razuma. Teza o Clausewitzu nije lišena paradoksalnosti: antimilitarist K., koji u fikcionalnom dijelu svojeg opusa rat drži apsurdom i pomračenjem ljudske pameti, piše pohvalno o velikom vojnom strategu.

Ma. Sta.