Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

CROCE, Benedetto, talijanski filozof i historičar (Pescasserola, 25. II. 1866 - Napulj 22. II. 1952). Bio je ideolog građanskog liberalizma i dugo vremena središnja ličnost tal. kult. života. U filozofiji pripada struji neohegelijanaca. S tog aspekta kritizira marksističko učenje, suprotstavljajući se prije svega ideji klasne borbe i revolucije. Kao teoretičar historije zastupa ideju »apsolutnog historizma«, tj. poistovjećuje historiju i filozofiju, interpretirajući pri tome povijest isključivo kao povijest društvenog mišljenja odn. kao samoostvarenje apsolutnog duha.

Pišući o Croceu u eseju Magistra vitae (Forum, 1967, 3-4), Krleža tvrdi da on, tezom kako je sadržaj historije strogo individualiziran i neponovljiv i da ga stoga nije moguće objašnjavati nego tek registrirati, nastoji opravdati tumačenje prema kojem je »zbivanje ,kao takvo‘ potpuno besmislena igra slučaja i kako historijsko ispitivanje fakata ne može osim za ideografiju poslužiti ni u kakvu svrhu«, tj. da je svaki pokušaj da se na osnovi utvrđenih povijesnih činjenica utvrde eventualni povijesni zakoni samo »jalov napor«.

Mo.St.