Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

CUVAJ, Slavko, ban i kraljevski povjerenik u Hrvatskoj (Bjelovar, 26. II. 1851 - Beč, 31.1.1931). Postaje banom 1912, u vrijeme polit, krize u Hrvatskoj uoči balkanskih ratova. Raspustio je Sabor i suspendirao ustav. Njegov je komesarijat izazvao val nezadovoljstva, pa je nakon dvaju neuspjelih atentata povučen s položaja komesara. Spominjući ga u Bečkim varijacijama (Danas, 1934, knj. I, br. 3), Krleža prema njemu izražava izrazitu antipatiju. Piše da je bio »krvolok i tiranin svog vlastitog naroda« koji je kao odlikovanje za dosljedno provođenje antislavenske politike te za promicanje interesa tuđinske vlasti dobio barunsku titulu.

Mo. St.