Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

ČARTIZAM, pokret engleskog radništva, nazvan po povelji People's Charter (1838). Razvio se 30-ih godina XIX. st., a zahtijevao je od Parlamenta opće i jednako pravo glasa i preobrazbu Engleske u demokratsku državu. Čartistički pokret bio je prvi radnički pokret s izrazito polit. zahtjevima. Iako nije prerastao u polit. stranku, uspio je potaknuti donošenje nekih socijalnih mjera, na prvom mjestu zakon o desetosatnom radnom danu.

Krleža pretpostavlja da je čartistički pokret izraz periodičnih ekonomskih kriza i da je kao takav svjedočanstvo »kako su revolucionarne situacije u uzročnoj vezi s ekonomskim krizama kao jedinim motorom pobuna«. Pripisuje dakle pokretu revolucionarno obilježje, iako ga on nije imao.

BIBL. M. K.: O značenju niske revolucije u okviru imperijalizma, Izletu Rusiju 1925, Sarajevo 1985.

Mo. St.