Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

ĆELAP, Đorđe, knjižar i nakladnik (Mirkovci kraj Vinkovaca, 17. IX. 1892 - Zagreb, 31. V. 1949). Pučku školu pohađao u Vinkovcima a dva razreda gimnazije u Zagrebu. God. 1905-08. izučavao knjižarstvo u Pančevu, potom do 1918. radio kod knjižara S. Kuglija i Đ. Trpinca u Zagrebu. Iste godine preuzeo tiskanje edicija Društva hrvatskih književnika te Savremenika do 1925. God. 1926. otvorio je u Zagrebu vlastitu knjižaru, papirnicu i antikvarijat na tadašnjem Trgu kralja Aleksandra 8. S Krležom se poznavao od 1903, kada su obojica pohađala Kraljevsku veliku donjogradsku gimnaziju u Zagrebu. Prva knjiga što ju je Ćelap tiskao u svojoj nakladi bila je 1918. Krležina Hrvatska rapsodija, uz koju se tada prvi put objavljuju Kraljevo i Cristoval Colon.

LIT.: H. Petris, Knjižar g. Đorđc Ćelap o knjižarskom podmladku i o našim gospođama... Zatim o budućnosti knjižarstva i o antikvarijatima, 15 dana, 1933, 18; .V. Lasić, Krleža. Kronologija života i rada, Zagreb 1982: isti, Mladi Krleža i njegovi kritičari (1914-1924), Zagreb 1987.

J. S. R.