Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

ĆIPIKO, Ivo, književnik (Kaštel-Novi, 13. I. 1869 - Kaštel-Novi, 23. IX. 1923). U pripovijetkama, romanima i dramama realistički je prikazao prilike i svijet svoga zavičaja (Primorske duše, Sa jadranskih obala, Pauci i dr.). U članku Četiri mrtva književnika (Književna republika, 1923, knj. I, br. 1) Krleža o Ćipikovoj prozi govori ironično naglašavajući njegovu patetiku, »irealan nadživot«, te sladunjavost, mjesečinu itd., da bi zaključio kako ni Ćipiko, poput Ogrizovića, nije u svojim djelima dao pravu istinu.

Lj. Do.