Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

ĐURČINOV, Milan, književni kritičar i povjesničar (Beograd, 28. VII. 1928); redoviti profesor na Univerzitetu Kiril i Metodij u Skopju. Objavljuje radove od 1956; napisao velik broj kritika, eseja, ogleda, povijesnih i antologijskih djela, uredio mnoge zbirke makedonske poezije na srpskom, makedonskom, francuskom, te antologiju suvremene makedonske proze na turskom i talijanskom jeziku. Doktorirao radom Prelomne godine u životu i stvaralaštvu A. P. Cehova, 1960; zatim objavio djela Makedonski pisateli, 1969; Ogledi i kritike, 1978; Dostoevski, 1981; Sovremena makedonska kniževnost, 1983; B. L. Pasternak, 1987. i dr.

Već u najranijoj mladosti, kako sam kaže, Krleža je imao velik utjecaj u njegovu »duhovnom i idejnom razvoju«. Stoga se mnogo i s raznih aspekata bavio Krležom te objavljivao o njegovu djelu radove i prigodne osvrte, većinom na makedonskom jeziku.

BIBL. M. Đ.: Savremeni smisao Krležinih estetičkih upitnika, Odjek, 1973, 13: Moja Krležiana, Politika, 7. VII. 1973; Tretiov stav na Miroslav Krleža, Nova Makedonija, 1. VII. 1973; Estetičko vizionarstvo i trajan uticaj jednog Krležinog predgovora, u knj. Problemi vrednovanja kulturnog stvaralaštva, Beograd 1979; Krležini putokazi, Književne novine, 7. 1. 1982; Krležine vizije naše kulturno-istorijske autentičnosti, Sveske, 1985, 10.

Lj. Do.