Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

ĐURIĆ, Vojislav, književni povjesničar (Malo Krčmare, Srbija, 4. I. 1912). Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1935. Radio kao srednjoškolski a potom sveučilišni profesor svjetske književnosti. Od 1970. redoviti je član SANU. Bavio se osobito istraživanjem poetike srpskih i stranih pisaca te srpskom narodnom književnošću (Važnije knjige: Sutonska drhtanja, 1932; Postanak i razvoj narodne književnosti, 1954; Lirika, 1965).

U izdanju Instituta za teoriju, književnost i umetnost, uredio je zbornik Miroslav Krleža (Beograd 1967). Objavio je u njemu studiju Krležino remek-delo o Baladama Petrice Kerempuha. Tematski analizira svaku od trideset balada, nalazi potvrde o utjecaju Biblije te »golgotskog osjećaja smrti«. Težište je studije, međutim, na istraživanju jezičnih sredstava kojima je djelo ostvareno. Nalazi da su efekti postignuti epitetima i komparacijama, a ponavljanje i nagomilavanje riječi čini srž Krležina pjesničkog postupka (glazbenog i slikarskog). Uz metaforu, komparacija po suprotnosti čini glavnu poetičku odliku Balada. Glazbene efekte K. postiže mnogobrojnim asonancama i aliteracijama te osobito svim vrstama rime, koja je smislena i kada ima oblik govorne igre. Đurić je među prvima stilografskom metodom analizirao sredstva ekspresije u Baladama.

J. S. R.