Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

FANELLI, Mario (Maurizio), televizijski i filmski redatelj (San Benedetto del Tronto, Italija, 13. V. 1924 - Zagreb, 18. VII. 1991). U Zagrebu studirao ekonomiju, radio na Radio-Kopru, a zatim na Televiziji Zagreb. Kao autor više od 50 televizijskih drama i filmova te televizijske serije Punom parom pridonio je razvoju tih žanrova.

Posebno zaokupljen Krležinim djelom i njegovim likovima, režirao televizijsku dramu Adam i Eva, prema istoimenoj Krležinoj legendi. Prema noveli Cvrčak pod vodopadom, snimio je 1970. svoj jedini igrani fim Put u raj, za koji je K. napisao scenarij. K. je bio izuzetno zaokupljen koncepcijom »literarnog filma« koju je potom redatelj, prema svome razumijevanju, vjerno nastojao slijediti. Koliko je Krleži značio taj film, govori i činjenica da je sam zamolio Čengića za intervju o njemu, koji je potom objavljen u cijelosti ili fragmentarno u mnogim listovima (E. Čengić, S Krležom iz dana u dan, I, Zagreb 1985). Intervjue s Krležom u povodu filma imali su i M. Modrinić, M. Stary i S. Ostojić, a objavljeni su u časopisu Filmska kultura (1973, 87-88) pod naslovom Krleža i film. U njima K. govori o susretu s Fanellijem, njegovu radu na filmu te razlaže svoje shvaćanje filma. Međutim, film Put u raj nije imao uspjeha i uskoro se prestao prikazivati, što je u Krleže izazvalo osjećaj povrijeđenosti.

LIT.: M Boglić U povodu filma »Put u raj«, Filmska kultura, 1971, 76-77; S. Lasić, Krleža. Kronologija života i rada, Zagreb 1982, str. 416.

J. S. R.