Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

FEJTŐ, Ferenc (François), književnik i publicist (Nagykanizsa, 31. VIII. 1909). Pripadnik budimpeštanskih progresivnih književnih krugova 30-ih godina. Pred progonom režima emigrirao 1938. u Pariz gdje se bavio žurnalističkim i literarnim radom. Nakon putovanja u Jugoslaviju 1935. nastala je njegova dnevnička proza Sentimentalno putovanje (Érzelmes utazás, Budimpešta 1935), u kojoj je objavljen razgovor s Krležom i opširan prikaz njegova djelovanja. Detalje toga susreta objavio je i u najuglednijem madžarskom časopisu Nyugat (Budimpešta 1935, 11), što je jedan od prvih napisa o Krleži objavljenih u inozemstvu. Kontaktima s Krležom posvetio je Fejtő i mnoge stranice svoga memoarskog djela Od Budimpešte do Pariza preko Zagreba (Zagreb 1989).

LIT.: M Galić, François Fejtő: Krleža na Zapadu, Start, 15. VI. 1985; D. Zelmanović, Nepoznato ‚Sentimentalno putovanje‘, Oko, 1985, 345; isti, Krleži u pohode 1935, Oko, 1985, 346.

Đ. Zć.