Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

FRANGEŠ-MIHANOVIĆ, Robert, hrvatski kipar (Sremska Mitrovica, 2. X. 1872 - Zagreb, 12. I. 1940). Školovao se u Beču, a usavršavao kod A. Rodina u Parizu. Pretežit broj njegovih djela karakterizira meko, impresionističko oblikovanje. Pišući o A. Augustinčiću za EJ (1955, sv. 1), Krleža spominje i njegova učitelja Frangeš-Mihanovića. Drži da se on, kao stvaralac i kao nastavnik Akademije, »koleba« između klasicizma i impresionizma u doba kada je impresionizam u Evropi već proglašavan zastarjelim, ali u našoj konzervativnoj sredini istodobno odbijan kao novotarija.

BIBL. M. K.: Antun Augustinčić, Eseji III, SDMKZ, sv. 20, Zagreb 1963.

A. Žč.