Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

GAMULIN, Grgo, povjesničar umjetnosti i književnik (Jelsa, 21. VIII. 1910). Studirao u Zagrebu i Parizu. Kao likovni kritičar pratio je u prijeratnom razdoblju tzv. angažiranu umjetnost, napose djelatnost grupe Zemlja (Umjetnost K Hegedušića, Signali, 1932, 4-6). Nakon rata načelnik Odjela za kulturu i umjetnost u Ministarstvu prosvjete NRH, a od 1946. sveučilišni nastavnik. Neko vrijeme zastupao načela tzv. socijalističkoga realizma. Nakon obračuna s »hrvatskim proljećem« udaljen s fakulteta (1972). Objavljuje studije o majstorima renesanse i baroka (J. Klović) i monografije o umjetnicima XX. st. (J. Plančić, I. Job, O. Herman, S. Šohaj, Š. Vulas i dr.).

Neizravno se sukobio s Krležom na početku 50-ih godina u polemikama oko uloge Akademije u našem kulturnom životu. U tom sporu je grupa oko časopisa Pogledi, kojoj je pripadao Gamulin, prigovarala djelatnosti JAZU, čiji je potpredsjednik bio Krleža.

U dnevničkom zapisu od 14. XI. 1967 (Fragmenti dnevnika iz godine 1967, Forum, 1972, 4-5), K. je žestoko napao Gamulina, predbacujući mu promjenjivost stajališta, napose u povodu puta u Moskvu nakon što je bio »kompromitiran apologijom Oskaru Hermanu«.

A. Žč.