Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

GOETHE, Johann Wolfgang, njemački pisac (Frankfurt na Majni, 28. VIII. 1749 - Weimar, 22. III. 1832). Po širini intelektualnog obzora i praktičnih sklonosti jedan od posljednjih velikih zastupnika tradicije renesansne univerzalnosti. U kanonu evropskih klasika (Homer, Dante, Shakespeare) Goethe je zasad posljednji, no njegova se osobnost očituje i time što je on u tom kanonu ujedno prvi moderni autor, svestran duh koji je prihvatio novovjekovni historizam i skepticizam, iskazujući u svom stvaralaštvu moderni stilski pluralizam. Vrhunska su mu djela pojedine - posve različito koncipirane - drame (Faust, Ifigenija), romani (prije svega Patnje mladog Werthera), mnoge lirske pjesme.

Krležin stav prema Goetheu vrlo je karakterističan za način na koji je on recipirao pojedine velike autore. Sumnjičav prema stereotipima, znao je povremeno izricati svoje mišljenje o djelima koja su ga zanimala, izrazito subjektivno, no nije bio spreman potvrđivati nečiju veličinu samo zato što postoji povijesni konsens o tome. Simptomatično je što se na stogodišnjicu smrti, koja se slavila u cijelom svijetu, nije osvrnuo prigodnim esejem - u vrijeme kada je o minornim piscima znao pisati poduže članke. Kada bi se u zapisima okrznuo o Goethea, o »sadrenu bistu« klasika, u tonu se zamjećivala manje-više izražena odbojnost. Utemeljenu kritiku toga kulta K., međutim, nije dao.

LIT.: Z. Konstantinović; Krleža o nemačkoj i skandinavskoj književnosti, Miroslav Krleža (zbornik), Beograd 1967.

V. Žm.