Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

HARAMBAŠIĆ, August, pjesnik, prevodilac i novinar (Donji Miholjac, 14. VII. 1861 - Zagreb, 16. VII. 1911). Pravni fakultet završio u Zagrebu 1884, gdje je i doktorirao 1892. Radio kao odvjetnik, a politički je aktivno djelovao kao pristaša Starčevićevih pravaških ideja. Uređivao pravaške časopise Hrvatska vila (1882-85) i Balkan (1886-87). Pjesnik borbene domoljubne romantičarske poezije, nazvan bardom Stranke prava. Objavio zbirke poezije: Ružmarinke (1882), Slobodarke (1883), Tugomilke (1887), Pjesničke pripovijesti (1889) i dr.

Po Krležinu shvaćanju Harambašić je tipičan pjesnik romantičarske, politički angažirane literature, a po stilu i motivskim preokupacijama na liniji je poetske tradicije Preradovića i Šenoe. Njegova »lirika stranačkih pravaških davorija i zdravica« odiše malograđanskim patosom. Nepokolebljivom borbenošću i isticanjem slobodarstva u stihovima snažno je djelovao na mladoga Kranjčevića, koji se teško otimao dojmu njegove poezije.

BIBL. M. K.: O Kranjčevićevoj lirici, Hrvatska revija, 1931, 3.

M. Šel.